Dziedziczenie z Object.create

varjs #18

Dziedziczenie w JavaScript można uzyskać na kilka sposobów. Jedną z dostępnych metod jest użycie Object.create (nowa konstrukcja z ECMAScript 5), gdzie pierwszy argument to obiekt, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy. Zaawansowani programiści z łatwością dostrzegą, że pierwszym argumentem funkcji Object.create jest tak naprawdę prototyp, który służy jako baza do utworzenia nowego obiektu.

var human = { 
    name: "", 
    gender: null, 
    getName: function() { return this.name; } 
}; 

var girl = Object.create(human); 
girl.gender = "female"; 
girl.name = "Veronica"; 
console.log(girl.getName()); // Veronica