"for in" nie dla tablic

varjs #3

Pamiętaj, że pętle for in stworzone są tylko i wyłącznie do iteracji po obiektach:

var obj = { key : 1 };
for (var i in obj) {
    console.log(i); // "key"
}

For in używany z tablicami będzie iterował również przez własności .prototype tablicy, co jest efektem niepożądanym.