Jak usunąć element z tablicy

varjs #17

W celu usunięcia elementu o danym indeksie w tablicy, używamy funkcji splice:

var arr = [1, 2, 3];
arr.splice(0, 1);
console.log(arr); // [2, 3]

Pierwszy argument oznacza numer indeksu, od którego chcemy zacząć operację usuwania, a drugi liczbę elementów, które chcemy usunąć. W powyższym przykładzie chcemy pozbyć się jednego elementu, poczynając od indeksu 0.

Warto dodać, że funkcja ta zwraca tablicę elementów, które usunęliśmy:

var arr = [3, 4, 6];
console.log(arr.splice(2, 1)); // [6]