JSLint Twoim przyjacielem

varjs #1

Bardzo popularnym rozwiązaniem pozwalającym sprawdzać poprawność kodu pod względem dobrych praktyk jest JSLint autorstwa Douglasa Crockforda.

Alternatywnym projektem dla JSLint jest... JSHint.

Oba projekty można użyć w systemach continuous integration, które mogą np. sprawdzać po każdym commicie, czy kod jest poprawny.