Łączenie wartości tablic

lukas #14

Gdy chcemy dodać zawartość tablicy do końca drugiej, jest na to dość prosty sposób:

var a = ["raz", "dwa"];
var b = ["trzy", "cztery"];

Array.prototype.push.apply(a,b);

Wartości z tablicy b zostaną dodane do a:

console.log(a); // ["raz", "dwa", "trzy", "cztery"]

Drugim sposobem, jeżeli nie chcemy modyfikować oryginalnych tablic lub mamy do połączenia więcej niż dwie tablice, jest concat:

var c = ["pięć", "sześć"];
var d = a.concat(b, c);
console.log(d); // ["raz", "dwa", "trzy", "cztery", "pięć", "sześć"]