Losowa liczba z podanego zakresu

vokiel #11

Czasami musimy wygenerować losową liczbę całkowitą z podanego zakresu. Niestety dostępna funkcja Math.random(); generuje liczby z przedziału 0-1. Własna implementacja funkcji rand może wyglądać tak:


function rand( min, max ){
  min = parseInt( min, 10 );
  max = parseInt( max, 10 );

  if ( min > max ){
    var tmp = min;
    min = max;
    max = tmp;
  }

  return Math.floor( Math.random() * ( max - min + 1 ) + min );
}

Kolejność parametrów w zasadzie nie ma znaczenia.