Największy i najmniejszy element w tablicy

varjs #5

Przyjmijmy, że mamy do czynienia z następującą tablicą:

var arr = [1, 2, 3];

Jak znaleźć jej największą wartość? Zapewne do głowy przychodzi Ci pętla i dodatkowa zmienna przechowująca aktualnie największy element. W JavaScript można to zrobić kompleksowo, przy pomocy Math.max:

var arr = [1, 2, 3];
Math.max.apply(null, arr); // 3

Podobnie da się zrobić z najmniejszą wartością, wykorzystując Math.min:

var arr = [1, 2, 3];
Math.min.apply(null, arr); // 1