parseInt("08")

varjs #4

Pamiętaj, że parseInt traktuje stringa jako liczbę w systemie ósemkowym, jeśli na jego początku pojawi się "0". Dobrą praktyką jest umieszczanie zawsze "10" jako drugiego argumentu, który mówi, że powinniśmy sparsować liczbę w systemie dziesiętnym.

parseInt("08"); // 0
parseInt("08", 10); // 8