Pętle for

end3r #20

Zapewne wiele razy w swoim kodzie korzystałeś z pętli for, zazwyczaj wygląda ona tak:

for (var i = 0; i < array.length; i++) {
    // array[i]
}

Prawdopodobnie jest to najczęściej stosowana konstrukcja, ale warto pamiętać o tym, iż nie jedyna. Prede wszystkim zwróćmy uwagę na array.length, do którego odwołujemy się przy kolejnych iteracjach odczytując za każdym razem tę samą wartość. Skoro tak, to możemy lekko zmodyfikować naszą pętlę zapisując wielkość tablicy w zmiennej:

for (var i = 0, len = array.length; i < len; i++) {
    // array[i]
}

Jeśli potrzebujemy natomiast przeiterować tablicę od końca zamiast od początku, to możemy skorzystać z poniższej konstrukcji:

for (var i = array.length-1; i >= 0; i--) {
    // array[i]
}

Oczywiście są to tylko najprostsze przykłady - możemy dowolnie modyfikować pętle for dostosowując je do naszych potrzeb.