Poprawne dodawanie zdarzeń

varjs #19

Poprawną metodą dodawania zdarzeń zgodnie ze standardami jest funkcja addEventListener. Przykładowe użycie wygląda tak:

var element = document.getElementById("some");
element.addEventListener("click", function() {
    console.log("foobar");
}, false);