Tworzenie wewnętrznego scope

varjs #9

Dzięki automatycznemu wywoływaniu anonimowych funkcji możesz łatwo wprowadzić wewnętrzny scope zmiennych, dzięki czemu będą one dostępne tylko w tej funkcji.

(function() {
    var privateVar = 1;

})();
console.log(privateVar); // undefined