Unix Timestamp

lukas #15

Aby uzyskać czas unixowy w milisekundach, mierzony od 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC, używamy:

new Date().getTime();

lub gdy nie zależy nam na starszych przeglądarkach:

Date.now();

Istnieje również skrócona, jednak mniej czytelna wersja:

+new Date;