Zapomnij o jQuery, jest querySelector

varjs #8

Największą zaletą frameworka jQuery był łatwy sposób pobierania elementów drzewa DOM według selektorów CSS. Na przykład:

var news = $("div.news");

Ładowanie całego jQuery tylko dla takiej funkcjonalności jest często przerostem formy nad treścią. Z łatwością możesz skorzystać z document.querySelectorAll:

var news = document.querySelectorAll("div.news"); // wszystkie elementy div.news
var news = document.querySelector("div.news"); // tylko pierwszy element

Sprawdź wsparcie dla querySelector wśród współczesnych przeglądarek na canIUse.com.