Zaprzyjaźnij się z operatorem porównania '==='

lydiawil #10

W innych językach programowania przeważnie porównujemy ze sobą elementy za pomocą podwójnego znaku równości '=='. Jednak ten operator nie uwzględnia typu porównywanych obiektów (JS próbuje przekształcić obiekty na wspólny typ), z czego może wyniknąć wiele nieoczekiwanych błedów w kodzie.

0 == "0" // => true
![] == [] // => true
undefined == null // => true

Dobrą praktyką jest używanie potrójnego znaku równości, który uwzględnia także typ porównywanych elementów. Pozwala to na wyeliminowanie z kodu wielu niejasności.

0 === "0" // => false
![] === [] // => false
undefined === null // => false